Çizimler

Günümüz sanat anlayışında ve eserlerinde disiplinler arasındaki sınır şeffaflaşmıştır. İyi bir fotoğrafçı diğer sanat dalları hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Özellikle resim, fotoğraf ve sinema birbirinden doğmuş, içiçe geçmiş ve birbirinden beslenen sanat dallarıdır. Bu bakış açısıyla Gülnur, yan dal olarak resim yapmaktadır.